Historie

Halgreensgades historie

Halgreensgade er opkaldt efter fabrikant Carl Halgreen (1847-1933), som grundlagde en stålvarefabrik med isenkrambutik i 1888.

Det var på hjørnet af Amagerbrogade.


Han opførte også gadens lejekasserner. I 1874 anskaffede han sig en cykel, men betjenten i Sundbyerne forbød ham at bruge den – den vakte for stor opsigt!


Boligerne, som ligger i Halgreensgade, blev bygget til medarbejdere og er mere end 100 år gamle. Boligerne er siden hen blevet renoveret.


Andelsboligforeningen Halgreen blev stiftet på generalforsamling den 1 juli 2008. Foreningen har 73 andelsboliger, 11 lejeboliger og 5 erhvervslejemål i stueplan.


Andelsboligforeningen har sin egen bestyrelse, og ejendommen

administreres af Skovgaard Alsig.


Ejendomsservice udføres i samarbejde med Ren Ejendomsservice.


Ligeledes har foreningen tilknyttet udvalgte håndværkere, som blandt andet føre tilsyn med varmeanlæg og i forbindelse - med renoveringsprojekter på ejendommen.


Andelsboligforeningen råder over et moderne vaskeri og et fælleslokale for andelshavere. Fælleslokalet kan lånes ved at rette henvendelse til bestyrelsen. I nr. 31 - på hjørnet af Halgreensgade - havde kaffehandler Kaae sin butik i årene 1924-27. Tak til Jakob Kaae for lån af det fine gamle billede. - Ejendommen er bygget i 1900. Senere kom der hhv. bager og værtshus og måske også andre brancher på hjørnet. Og Dampvaskeriet Gefion.

I samme husnr. 31 - til højre for forretningen på hjørnet - lå Dampvaskeriet Gefion fra 1947 og en snes år frem.

Carl Pedersen og Olivia Christine Mortensens "Colonial & Hørkram"

i Halgreensgade. Billedet (fra omkring 1925?) tilhører Bodil Nauta Lindkvist.