AB Halgreen - Andelsboligforeningen Halgreen

Affaldshåndtering og storskrald

Storskrald må IKKE henstilles i gården, lige som køkkenaffald, pap og aviser skal sorteres.


Storskrald

Har du storskrald, som du skal af med, skal du køre på genbrugspladsen og aflevere det.

I gården må der ikke henstilles nogen form for storskrald.


- Se nærmeste genbrugsplads


Hvis bestyrelsen får kendskab til, at nogen har hensat storskrald i gården, vil skraldet blive fjernet, og den pågældende, som har hensat storskrald, vil blive opgrævet gebyr i forbindelse med bortskaffelse af storskralden.


Pap

Pap skal foldes sammen og lægges i én af de 2 papcontainere og IKKE stilles ved siden af. Hvis papcontaineren er fuld, kan du undtagelsesvis smide den foldede pap i containeren for almindeligt affald.


Aviser og ugeblade etc.

Aviser og ugeblade, papir og karton etc. skal i containeren for denne type affald - containeren kan ikke åbnes som alm. containere. Papiraffaldet kommes gennem en sprække i låget.


Almindelig affald 

Almindelig affald herunder køkkenaffald smides i containere for denne type affald.