Affaldshåndtering og storskrald

Storskrald
Storskrald må kun henstilles i storskraldsrummet, som er i skuret i baggårdenved indgangen mellem Halgreensgade 1 og 3.


Der er også mulighed for at køre på genbrugspladsen og aflevere storskrald.


- Se nærmeste genbrugsplads


Pap

Pap skal foldes sammen og lægges i en papcontainerne og IKKE stilles ved siden af. Hvis papcontaineren er fuld, kan du undtagelsesvis smide den foldede pap i containeren for almindeligt affald.


Aviser og ugeblade etc.

Aviser og ugeblade, papir og karton etc. skal i containeren for denne type affald - containeren kan ikke åbnes som alm. containere. Papiraffaldet kommes gennem en sprække i låget.


Almindelig affald 

Almindelig affald herunder køkkenaffald smides i containere for denne type affald.


Øvrigt
Herudover er der også glascontainere og containtere til plastik i begge baggårde, ligesom der også er særlige affaldsbeholdere til madaffald. Der er også opstillet små røde beholdere til brugte batterier. 

Alle beboere opfordres til at medvirke til, at alt affald så vidt muligt sorteres og smides i de rette containere. Gå gerne hen i næste skur, hvis en container skulle være fyldt op.