AB Halgreen - Andelsboligforeningen Halgreen


Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som alle er valgt ind på foreningens årlige generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer varetager mange forskellige opgaver og udfører et stort frivilligt arbejde på vegne af foreningens andelshavere og lejere.

Derfor er det vigtigt at huske på, at bestyrelsens medlemmer også har et normalt liv med arbejde/studier foruden det frivillige arbejde som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: bestyrelsen@abhalgreen.dk.Bestyrelsens medlemmer er


Formand

Nicolas Lauridsen

 

Bestyrelsesmedlemmer

Mikey Ketel Jensen

Ranjanna Mariia Hvenegaard

Valdemar Orholm Lund

Lars Pedersen

Julie Schramm Rasmussen


Suppleanter

1. suppleant: Christian Lund
2. suppleant: Runa Groth


Andelsboligforeninges hjemmeside og sociale medier.

Anddelsboligforeninges hjemmside og sociale medier administreres og vedligeholdes af tidligere bestyrelsesmedlem Jimmi Andersen


Jimmi kan kontaktes på e-mail: webmaster@abhalgreen.dk