Barnevogne - henstilling

Barnevogne / effekter i trappeopgange

Vigtig information om barnevogne henstillet i eller på trappeopgange.

For- og bagtrapper er flugtveje og skal ifølge brandmyndighederne og gældende reglement holdes fri.


Fremstår der henstillede barnevogne eller andre effekter i trappeopgange,

vil ejer bliver varslet om at fjerne de henstillede effekter.


Hvis der ikke, efter at varslet er pågivet, er sket ændringer, er bestyrelsen berettiget til at fjerne de henstillede effekter herunder barnevogne uden yderligere varsel og uden ansvar over for ejer.


P - plads for barnevogne

Barnevogne skal "parkeres" i rummet i vaskeriet.

Ubenyttede barnevogne bedes dog opbevares i loft- eller i kælderrum.