Viceværtservice

JR Servicefirma er foreningenes vicevært

og udfører følgende opgaver for foreningen:


Renhold af vaskeri og for- og bagtrapper,

fejning af fortov og gård samt snerydning.


Kontakt til kommunens affaldsordning herunder afhentning af glas,

papir, pap og farligt affald. Udskiftning af elpærer i trappeopgangene

og over indgangspartier etc.


Såfremt der er fejl eller mangler på ejendommen,

bedes I venligst kontakte JR Servicefirma, som hurtigst muligt

vil udbedre problemet.


Telefon: 2120 3003


Telefontid mandag-fredag kl. 8:00 - 14:00Kontaktinformation


JR Servicefirma

Leifsgade 11 - 2300 København S


Telefon: 2120 3003  


Telefontid mandag-fredag kl. 8:00 - 14:00Skriv en e-mail:

jan@jr-servicefirma.dk

k