AB Halgreen - Andelsboligforeningen Halgreen

Viceværtservice

Ren Ejendomsservice ApS er foreningenes "vicevært"

og udfører følgende opgaver for foreningen:


Renhold af vaskeri og for- og bagtrapper,

fejning af fortov og gård samt snerydning.


Kontakt til kommunens affaldsordning herunder afhentning af glas,

papir, pap og farligt affald. Udskiftning af elpærer i trappeopgangene

og over indgangspartier etc.


Såfremt der er fejl eller mangler på ejendommen,

bedes I venligst kontake Ren Ejendomsservice, som hurtigst muligt

vil udbedre problemet.


Kontortid 7:30 - 15:00 dagligt


Ved akut opståede problemer uden for kontortid, kan man ringe til

Rens vagttelefon på 4030 1357


Ren Ejendomsservice kommer hver fredag og udfører følgende opgaver.Hver uge - fortorve fejes, og vaskeri rengøres

Hver 2. uge - hovedtrapper fejes og vaskes

Hver 4. uge - lille og store gård fejes


Én gang hver 3. måned vaskes og fejes bagtrapper


Beboerservice

Ren Ejendomsservice tilbyder EKSTRA beboerservice til alle andelshavere,

hvorved der kan ringes til deres kontor.

mandag-fredag fra kl. 8.00-15.00 på 3536 1357, hvis der er behov for hjælp.


Dette kan være hjælp i forbindelse med vvs-, elektriker-, murer-, malerarbejde m.m.


BEMÆRK

Denne ekstra service IKKE betales af foreningen, men afholdes af andelshaveren.

Kontaktinformation

HOVEDKONTOR

Ren Ejendomsservice ApS

Vandtårnsvej 78 - 2860 Søborg


Telefon: 3536 1357 Skriv en e-mail:

ren@ren-ejendomsservice.dk


Ren Ejendomsservice viceværtskontor

Pommernsgade 12 C. 2300 København S.


Vis adresse på kort


Telefon kontor: 2845 1346


Åbent for personlig betjening 

Mandage 15:00 - 16:00

Onsdage 08:00 - 09:00

oplysninger på denne side er under opdatering